Ceny obědů

Ceny obědů ve školní jídelně pro školní rok 2007/2008.

Školní a závodní stravování je dotované ze státního (krajského) rozpočtu v oblasti mezd (osobní režie)

a z finanční částky obecního rozpočtu schváleného pro příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou

školu Přerov nad Labem, okres Nymburk v oblasti věcných nákladů (věcná režie). Rodiče žáků

i zaměstnanci platí dle příslušných zákonů o školním a závodním stravování pouze náklady

na potraviny.

Školní stravování ZŠ:

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2, jsou ceny obědů stanoveny podle data narození dětí.

Do věkových skupin jsou zařazeny na dobu jednoho školního roku, ve kterém dosáhnou věku podle bodu

1 – 2:

1. 7 – 10 let: 23,00 Kč

2. 11 – 15 let: 24,00 Kč

Cena obědů pro zaměstnance školy: 26,00 Kč

Součástí oběda je pitný režim.

Cena obědů pro žáky a zaměstnance včetně osobní a věcné režie (26,50 Kč) – tj. obědů nedotovaných

v rámci školního stravování:

1. 7 – 10 let 23,00 Kč + 26,50 Kč = 49,50 Kč

2. 11 – 15 let 24,00 Kč + 26,50 Kč = 50,50 Kč

zaměstnanci školy 26,00 Kč + 26,50 Kč = 52,50 Kč

Obědy v této ceně mohou odebrat rodiče např. v době od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole.

Školní stravování MŠ:

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., příloha č. 2, jsou ceny obědů a svačin stanoveny podle data narození dětí.

Celková cena za stravování v MŠ: 33,00 Kč (z toho: dopolední svačina 6,00 Kč, oběd 18,00 Kč, odpolední

svačina 6,00 Kč, pitný režim 3,00 Kč).

Cena oběda pro cizí strávníky z obce: 52,50 Kč (cena potravin + věcná režie + osobní režie)

Aktualizováno k 1. 2. 2008 z důvodu personálních změn ve školní jídelně.

..........................................

PaedDr. Irena Jarešová

Petra Jírová

ředitelka školy

vedoucí ŠJ

Comments