Čísla a hodnocení

Školní stravování v číslech (rok 2007)

  • počet školních jídelen: 9028
  • počet dospělých strávníků: 310 000
  • počet dětských strávníků: 1 300 000
  • 100% dětí mateřských škol (pokrývá asi 60% denního příjmu energie)
  • 78% dětí ze základních škol
  • 58% studentů středních škol (v obou skupinách tvoří asi 35% denního příjmu stravy)

Cena oběda se skládá ze tří částí:

  • finančních nákladů na potraviny
  • mzdové režie plynoucí z veřejných prostředků (rozpočtu státu) prostřednictvím MŠMT ČR (mzdy pracovníků a jejich další vzdělávání, pracovní pomůcky)
  • věcné režie (náklady na provoz školní jídelny), které plynou z veřejných prostředků prostřednictvím zřizovatele (obec, kraj, stát).
Cenu za potraviny určuje vyhláška o školním stravování finančním normativem, který je závazný pro všechny jídelny. Tento předpis určuje rozpětí, za které školní jídelny musí uvařit oběd. Pokud by si jídelna účtovala jednotlivé části oběda zvlášť, poruší tím vyhlášku. Rozpětí finančního normativu se pohybuje od 11,00 Kč do 29,50 Kč podle věkové skupiny dětí.

Konkretní příklad cen obědů.

Podle nového postupu se rozlišují pouze 3 následující typy školní jídelny:

921 – školní jídelna

V tomto typu školní jídelny budou uváděny všechny jídelny, kde se strava vaří a zároveň vydává strávníkům k přímé konzumaci. Není rozhodující, kolik jídel uvaří a kolik jídel bude určeno k přímé konzumaci. Tato jídelna může vařit více jídel, než kolik má vlastních strávníků, neboť část jídel může distribuovat jiným zařízením. V tomto typu školní jídelny bude rovněž jídelna, kde bude vlastním strávníkům vydáno více jídel než bude uvařeno, neboť kapacita kuchyně může být omezena jejím technologickým vybavením a část jídel bude dovezena z jiného zařízení.

922 – školní jídelna - vývařovna

V tomto typu jídelny se strava pouze připravuje a expeduje se do jiných zařízení.

923 – školní jídelna - výdejna

V tomto typu jídelny se strava nevaří, dováží se z jiného stravovacího zařízení a v této jídelně se pouze vydává k přímé konzumaci strávníkům vlastními zaměstnanci. Vydávají-li stravu zaměstnanci vyvařujícího zařízení a toto zařízení je zařazeno do sítě, je výdejna považována za odloučené pracoviště vyvařujícího zařízení. Dováží-li výdejna stravu z cizího zařízení (které není zařazeno do sítě), jde o tzv. náhradní stravování a výdejna nebude do sítě zařazena

Zřizovatel školy nebo školského zařízení, jehož součástí jsou školní jídelny zařazené podle tohoto metodického pokynu, podá návrh na změnu zařazení těchto školních jídelen. Vyskytuje-li se jídelna stejného typu ve škole vícekrát, uvede se jako jedna součást a jednotlivé jídelny se uvedou jako odloučená pracoviště.

Odkazy na další dokumenty

Comments