2. KVALITA POTRAVIN

Informace o kvalitě potravin motivuje ke změně stravovacích návyků

Úvod

Kvalitu potravin, přesněji jejich zdravotní a hygienickou nezávadnost řeší Zákon o potravinách. Tzn. žádná potravina uvedená dle tohoto zákona do oběhu není nezdravá. Nezdravý je jenom způsob stravování, tzn. že si spotřebitel plete pochutiny s potravinami a tím jeho výživa neobsahuje důležité živiny a současně jiných má nadbytek. Tyto chyby v nutričním chování se svými doporučeními snaží odstranit různé zájmové i profesní organizace.

Aktualizace nutričních hodnot databáze poživatin a její doplnění o nové poživatiny

Základní hodnocení kvality potravin

Základní hodnocení nutriční kvality poživatin je dáno jejich obsahem nutrientů a abiogenních látek.

Do rozdělení ČSFR vytvářel a spravoval tuto databázi Výzkumný ústav potravinářský Bratislava. Po vzniku ČR se této správy ujala Společnost pro výživu. V současné době je aktualizací a správou národní databáze poživatin a jejich nutričních hodnot pověřeno ministerstvo zemědělství, nicméně k dnešnímu datu databáze není zveřejněná. Národní databáze složení potravin by měla sloužit jako sjednocující standard využitelný jednak pro objektivní návrh nových spotřebních košů a jednak pro následný monitoring výživové kvality školního stravování.

Doplnění vznikající databáze nutričních hodnot poživatin o hodnocení kvality potravin zájmovými organizacemi

Hodnocení kvality potravin zájmovými organizacemi

Je mnoho dalších hledisek, které jsou významné pro kvalitu potravin senzorickou (např. Slow Food), nutriční (např. Prameny zdraví), enviromentální (např. Pro BIO Šumperk) a etickou (např. Česká vegetariánská společnost). Z výše uvedených důvodů se tímto hodnocením nezabývají státní orgány (vyjma BIO certifikace) a vzniká zde prostor pro neziskové organizace.

Pro změnu školního stravování bude významné, pokud se podaří motivovat strávníka k požadování vyšší kvality. Vzhledem k tomu, že každý člověk má jinou celkovou představu o kvalitě potravin je dobré mu nabídnout tak široké spektrum hodnocení, aby jej některé z nich zaujalo a motivovalo.

Upravit rozdělení poživatin na pochutiny/potraviny

Dnes je např. cukr zařazen mezi potraviny a houby mezi pochutiny. Pro rychlou a správnou orientaci strávníka je třeba toto rozdělení upravit tak, aby odpovídalo současným vědeckým poznatkům o výživě člověka.

Pro vytváření barvy, chuťových a konzistenčních vlastností jednotlivých typů pokrmů sestavit stupnice možných způsobů dosažení těchto vlastností dle výsledné nutriční hodnoty.

Doporučení

Tato databáze i další výše uvedené informace by pak byly k dispozici vedoucím jídelen, pedagogům, žákům i rodičům a umožnily by tak objektivní rozhodování stravovacích komisí při školách o výběru potravin do jejich jídelníčků.

Zveřejňování surovinové skladby pokrmů by významně přispělo ke snížení diskriminace strávníku s různými typy onemocnění, které jim dnes znemožňuje účastnit se školního stravování (např. celiatici a další alergici na různé potraviny). Pokud by znali přesnou surovinovou skladbu jídel, tak by se v mnohých případech mohli účastnit školního stravování aspoň v některých dnech.

KONKRETNÍ NABÍDKA ČSVV K BODU: KVALITA POTRAVIN

ČSVV se účastní hodnocení potravin z pohledu nutričního, enviromentálního a etického.