Hodnocení kvality potravin zájmovými organizacemi

Je mnoho dalších hledisek, které jsou významné pro jejich kvalitu senzorickou (např. Slow Food), nutriční (např. Prameny zdraví), enviromentální (např. Pro BIO Šumperk) a etickou (např. Česká vegetariánská společnost). Z výše uvedených důvodů se tímto hodnocením nezabývají státní orgány (vyjma BIO certifikace) a vzniká zde prostor pro neziskové organizace.

Pro změnu školní stravování bude významné, pokud se podaří motivovat strávníka k požadování vyšší kvality. Vzhledem k tomu, že každý člověk má jinou celkovou představu o kvalitě potravin je dobré mu nabídnout tak široké spektrum hodnocení, aby jej některé z nich zaujalo a motivovalo.

 

Slow Food (od 1986) –                                                                                          ZACHOVAT CHUŤ

Protiklad ke globální subkultuře fast food, průmyslové velkovýrobě potravin a standardizaci prostřednictvím chemických chutí.

Kultura u stolu, originální chutě krajových potravinových specialit a potravin vyrobených tradičními výrobními postupy.

Zdravá výživa –                             ZACHOVAT ŽIVINY, NEPŘIDÁVAT ABIOGENNÍ LÁTKY

Protiklad k současnému konvenčnímu způsobu stravování. Výběr potravin, které nepoškozují zdraví, tzn. upřednostňování potravin, které v průběhu potravinářské výroby nebyly zbaveny nutričně hodnotných látek a do kterých nebyly přidány látky, které nejsou pro lidský organizmus přirozené.

Biopotraviny –                                                                                                  ZACHOVAT PŘÍRODU

Protiklad k současnému intenzivnímu zemědělství pomoci průmyslových hnojiv. Zákonem stanovené dodržování výrobních postupů jak v zemědělské produkci, tak v potravinářské výrobě.

Vegetariánství -                                                                                                  ZACHOVAT LIDSTVÍ

Protiklad k současnému bezohlednému a bezcitnému ničení zvířecích i lidských životů.

Individuální zdraví je založeno na zdravé (celé) rodině, zdravé (celé) komunitě a zdravé (celé) společnosti ve zdravém (celém) světe. Toto tvrzení vychází ze zjištění, že zdraví jednotlivé buňky v osobě závisí na celkovém zdraví osoby a stejně tak závisí zdraví jednotlivce na celkovém zdraví společnosti, ve které žije. Tyto myšlenky prosazoval George Engel, M.D. (1913–1999).

Comments