Základní hodnocení kvality potravin

Základní hodnocení nutriční kvality poživatin je dáno jejich obsahem nutrientů a abiogenních látek

Do rozdělení ČSFR vytvářel a spravoval tuto databázi Výzkumný ústav potravinářský Bratislava. Po vzniku ČR se této správy ujala Společnost pro výživu. V současné době je aktualizací a správou národní databáze poživatin a jejich nutričních hodnot pověřeno ministerstvo zemědělství, nicméně k dnešnímu datu databáze není zveřejněná. Národní databáze složení potravin by měla sloužit jako sjednocující standard využitelný jednak pro objektivní návrh nových spotřebních košů a jednak pro následný monitoring výživové kvality školního stravování.


ODKAZY

Databáze nutričního složení potravin - Spotřební koš potravin pro ČR 1997

Vysvětlivky / Zdrojové tabulky složení potravin

Comments