Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí

Odborná publikace vydaná Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským ve spolupráci s Komisí jakosti rostlinných produktů ČAZV.

Zemědělství - potravinářství - chemická analýza zemědělských surovin

Publikace Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisíciletí i díky kapitole Malý lexikon odborných výrazů se stává komplexní publikací určenou pro širokou veřejnost v oboru jakosti rostlinných produktů. Součástí textu publikace je nezbytný terminologický základ, neboť se ukazuje, že v jakémkoliv oboru se bez teoretických, tedy i terminologických, znalostí obtížněji orientuje při současné expanzi poznatků. Svým encyklopedickým pojetím se kapitola Malý lexikon odborných výrazů zároveň může stát užitečnou studijní pomůckou pro posluchače středních a vysokých škol.

ISBN kód: 9788086576282
Autor: Prugar Jaroslav
Rok vydání: 2008
Formát: B5, brožovaná
Počet stran: 327
Cena bez DPH: 229,36 Kč
Cena včetně DPH 9%: 250,00 KčComments