6. VZOROVÉ JÍDELNY

Jídelna jako základ komunitní školy

16.  Postupně zlepšovat prostředí a vztahy v jídelně dle dosažené sociální úrovně strávníků.

17.  Zařadit školní kuchyni jako součást vzdělávacího procesu dle dosaženého vzdělání pracovníků kuchyně.

18.  Změnu prostředí v jídelně může významně podpořit komunitní charakter školy.


V současné době jsou pro tuto oblast navrženy projekty:
  • "Vzorové školní jídelny" od  Ing. Vladimíra Bureše, Asociace společného stravování (ASPOS) z 19.6.2008, který je uveden v příloze této stránky.
  • "Komunitní školy" od Ing. Davida Bartůška.ĉ
skolni stravovani,
18. 3. 2009 1:03
Comments